– Förhandlingarna har varit intensiva och de har gått på övertid. Men vi är nöjda med att ha nått en enighet, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

Hon syftar till att det gamla avtalet löpte ut 31 mars i år. Men nu finns alltså ett nytt för förbundets 27 000 medlemmar som är anställda i offentlig regi inom kommun- och landstingssektorn. Till skillnad från de senaste avtalen finns nu en siffra när det gäller lönen. Lönepotten, eller löneutrymmet, är 6,5 procent på tre år. Det finns en uppräkning på minst 2,2 procent för år 2017, följt av 2,0 respektive 2,3 procent de kommande åren.

Hur viktigt är det att ha en siffra i det här avtalet?

– Det är väldigt viktigt för oss. Vi har testat sifferlösa avtal och det har inte varit tillräckligt bra för läkargruppen. För oss har det varit viktigt att få ett avtal på plats som har ett fastställt värde där ökningen läggs i nivån med industrin, säger Heidi Stensmyren.

Andra nyheter i det nya avtalet är förbättrade villkor för rätten till föräldrapenningtillägg och en höjning i ersättning för läkares beredskap i hemmet.

– Vi har börjat justera ersättningen för beredskap i hemmet. Det är inte gjort sedan 1979. Beredskapen är lågt ersatt i dag. På 70-talet var det kanske en annan aktivitet i hälso- och sjukvården. I dag är det ett högt tryck och en annan aktivitet dygnet runt.

Beredskapsersättningen räknas upp tio procent. Men flera lokala avtal är bättre än det centrala. Därför kommer Läkarförbundet att fortsätta se över ersättningen för jour och beredskap tillsammans med SKL.

Så här ser avtalet ut i korthet:

 • Det treåriga avtalet baseras på märket 6,5 procent i lönepott. Uppräkningen görs med 2,2 procent år 2017 följt av 2,0 och 2,3 procent.
 • Beredskapsersättningen höjs med 10 procent.
 • Gemensam partsöversyn av konstruktion och ersättningsnivåer i jour- och beredskapsavtal i syfte att åstadkomma ett hållbart, modernt och längre arbetsliv för läkare.
 • Partsarbete om att förebygga ohälsa.
 • Tydligare skrivningar om hur avsteg från rätt till övertidsersättning ska ske.
 • Förbättrade villkor för att kvalificera sig för föräldrapenningtillägg.
 • Starkare skrivning om förhandling av lön för AT-läkare.
 • Ökat ansvar för läkare att anmäla bisyssla till arbetsgivaren.
 • Taket för antal sparade semesterdagar sänks från 40 dagar till 30 dagar.
 • Ändrade regler vid turordning vid arbetsbrist och lokala omställningsmedel för att öka anställningsbarheten.
 • Ökad möjlighet att använda lokala omställningsmedel för att underlätta återgång i arbete vid sjukdom och under rehabiliteringsprocessen.