Som Läkartidningen tidigare berättat har kirurgen Paolo Macchiarini, som fällts för oredlighet i forskning i flera fall och dessutom är föremål för en brottsutredning rörande grovt vållande till annans död samt grovt vållande till kroppsskada, under senare tid varit verksam vid universitetet i Kazan.

Hans forskning har finansierats genom ett anslag från Rysslands vetenskapsfond, som skulle löpa ut under 2018. Nu gör ryska medieuppgifter, som återges i Dagens Medicin, gällande att verksamheten kommer att avslutas redan i år.

Enligt Dagens Medicin ska den ryska journalisten Alla Astakhova ha fått bekräftat att universitetet fattat ett formellt beslut att verksamheten ska upphöra under 2017.