Ärendet gäller försäljningen av en IT-plattform, närmare bestämt en komponent i applikationen »Min digitala vårdplan«. Enligt uppgifter till Dagens Nyheter ska plattformen ha utvecklats inom ramen för ett samarbete mellan Karolinska institutet  (KI) och Stockholms läns landsting, i vars styrgrupp Martin Ingvar är ordförande. Han ska senare ha fortsatt att utveckla IT-plattformen samt sålt den vidare, och därigenom ha tjänat en ansenlig summa pengar.

Efter att kritik riktats mot Martin Ingvars agerande inledde KI en internrevision av försäljningen. Under tiden valde Martin Ingvar att ta timeout, och förra veckan lämnade han de uppdrag som varit kopplade till tjänsten som vicerektor för externa relationer vid KI.

Nu är revisionen alltså klar.

– Enligt internrevisionen har Martin Ingvar i vissa delar agerat oaktsamt med risk för förtroendeskada för KI, även om det inte går att säga att agerandet kring ägande och vidareförsäljning bryter mot KI:s regelverk, säger Anders Ekbom, vikarierande prorektor vid KI, i en kommentar på lärosätets webbplats.

Under revisionen har det dock framkommit en rad brister i KI:s regelverk.

– Internrevisonens slutsatser visar att det är svårt att navigera rätt, säger Martin Ingvar i kommentaren på Karolinska institutets webbplats.

Detta bekräftas till viss del av vikarierande prorektor Anders Ekbom, som framhåller att en översyn av reglerna har inletts. Det påverkar dock inte Martin Ingvars beslut att avgå:

– Jag har fått kritik som jag tar på stort allvar och tycker att mitt beslut att avgå från samverkansuppdragen inklusive rollen som vicerektor för externa relationer var riktigt. För att klara att vara framgångsrik i arbetet mellan organisationer med olika kultur och regelverk krävs ett fullt förtroende från alla parter, säger Martin Ingvar.