Jakob Nyhlén från Sveriges yngre läkares förening, Sylf, i Göteborg konstaterade att sidotjänstgöring på sjukhus eller i specialistöppenvård nästan alltid ingår för ST-läkare i allmänmedicin, men att få sjukhusbaserade ST-läkare rekommenderas att göra sidotjänstgöring inom primärvården.

– Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra till mer sidotjänstgöringar. Vi tror att det skulle leda till en ökad ömsesidig förståelse och ett bättre samarbete runt patienten.

Enligt Jakob Nyhlén händer det att ST-läkare i dag nekas randningar inom primärvården. Flera ledamöter gav Sylf sitt stöd. Nadja Schuten-Huitink från Distriktsläkarföreningen var en av dem.

– Viktigast är att man uppfyller sina mål, inte var man gör det. Ni är varmt välkomna till primärvården!

Fullmäktige röstade också för att Läkarförbundet ska arbeta med att öka sidotjänstgöringar i primärvården.

Emma Spak från förbundsstyrelsen betonade att det är viktigt att all sidotjänstgöring ska handla om måluppfyllelse och inte bemanning eller något annat.