Läkarförbundets medlemsregister innehåller många felaktiga mejladresser. Detta skapar problem för bland annat Sveriges yngre läkares förening (Sylf), som i en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte begärt att Läkarförbundet det kommande året ska avsätta resurser för att specifikt uppdatera medlemmarnas aktuella e-postadresser.

– Vi har jättestort behov av en fungerande e-postlista, mejl är den enda vägen för oss att göra AT-rankingen och få ut ST-enkäten. Vi måste ha ett fungerande register för att kommunicera ordentligt med våra medlemmar – vi kan inte vänta med det här, sa Anne Liljedahl, förste vice ordförande i Sylf.

Johan Styrud, ledamot av förbundsstyrelsen och ordförande i Stockholms läkarförening, höll med om att medlemsregistret är ett sorgebarn. Arbetet med att hitta en lösning pågår, framhöll han, men är i ett tidigt skede och kommer inte att bli klart under 2017.

– Varenda fullmäktige jag har varit på kommer det här upp. Som det är i dag har vi ett fungerande system för medlemmarnas telefonnummer, men när det gäller e-post är det så att folk flyttar, byter jobb och därmed även e-post. På sikt måste vi få det att fungera, det håller vi med om, men till dess får vi klara oss med systemet vi har.

Martin Ahlström, ST-läkare i allmänmedicin och ledamot av Sylfs styrelse, var inte nöjd.

– Jag tycker inte att det här är ett tillräckligt bra svar från förbundsstyrelsen. Vi behöver de här adresserna. Det är helt oacceptabelt att vi inte når ut till våra medlemmar. Det måste avsättas resurser till detta, sa han.

Detta höll även fullmäktige med om, som gav ett rungande bifall till Sylfs yrkande.

Sveriges läkarförbund student och Sveriges läkarförbunds chefsförening föreslog i en gemensam motion att Läkarförbundet utvecklar en app för medlemmarna. En sådan app skulle exempelvis kunna innehålla elektroniskt medlemskort, information om evenemang, nyheter, möjlighet att uppdatera medlemsuppgifter samt en funktion för förskrivning av läkemedel.

Förbundsstyrelsen framhöll att frågan om en app har utretts flera gånger tidigare och att det klarlagts att en responsiv, mobilanpassad version av förbundets webbplats bättre svarar mot behoven. En app befaras också dra med sig stora utvecklings- och underhållskostnader.

Fullmäktige beslutade att motionen därmed skulle anses besvarad.

Ny teknik var också ämnet för en motion om rörliga medier från Sylf. Föreningen föreslog att arbetet med rörliga medier – exempelvis film och rörlig grafik, så kallad infographics – ska få en prioriterad plats både strategiskt och ekonomiskt i Läkarförbundets kommunikativa arbete. 

Förbundsstyrelsen yrkade bifall till motionen, vilket fullmäktige också beslutade om.