Från och med nästa år ska norska pojkar i årskurs sju erbjudas vaccination mot infektion med humant papillom-virus, HPV, uppger Sveriges Television.

Hittills har bara några få länder i världen infört vaccination mot HPV för pojkar, trots att vaccinet inte bara skyddar mot livmoderhalscancer, utan även mot cancerformer som även män drabbas av – som till exempel analcancer.

I Sverige utreder Folkhälsomyndigheten just ett eventuellt införande.

Ann Lindstrand, enhetschef för vaccinationsprogram, säger sig inte kunna berätta om vartåt det lutar, men konstaterar att myndigheten räknar med att skicka ut ett förslag på remiss i slutet av juni.

– Jag tror att vi efter remissrevidering och beslut i ledningsgruppen kommer att kunna skicka ett färdigt förslag till regeringen någon gång i oktober, säger hon. 

Läs också:

HPV-vaccination av flickor ger lägre cancerrisk hos män, men riskgrupper kvarstår