Kritiken mot fastläkarsystemet är inte ny, men just nu har debatten om systemet återigen blossat upp i Norge.

– Diskussionen om vad som är bäst för läkarna, de som organiserar systemet och patienterna – eget företag eller fast lön – har egentligen förts sedan systemet infördes, säger Peder A Halvorsen, professor vid universitet i Tromsø och distriktsläkare på Byhagen legecenter i Alta.

Han deltog som en av flera talare på Svensk förening för allmänmedicins kongress i Karlstad i slutet av april.

Med fastläkarreformen ville man lösa två huvudsakliga problem: svårigheten att rekrytera och bristen på kontinuiteten. Men nu ifrågasätter framför allt unga, nyutbildade specialister i allmänmedicin hur den norska modellen, där 95 procent av allmänläkarna enligt den officiella statistiken är egenföretagare, påverkar rekryteringen till läkarspecialiteten.– Och då särskilt rekryteringen till glesbygden, säger Peder A Halvorsen, som dock påpekar att det finns en stor enighet i Norge om att fastläkarreformen har varit väldigt lyckad.

Endast fem procent av läkarna i Norge är anställda av kommunen med fast lön, enligt den offentliga statistiken. Men det finns också andra alternativ som inte syns i den statistiken. En variant är läkare som har en fast grundlön kombinerad med en prestationsbaserad lönedel.

Finansieringen av systemet är uppbyggt så att man dels får ett basbelopp per listad patient, dels ersättning per konsultation. I dag står det senare för 70 procent av ersättningen.

Många unga läkare skräms av tanken på att behöva stå på egna ben som självständiga privatpraktiserande läkare direkt och vill hellre ha en fast lön. Men systemet kritseras även av andra skäl. Peder A Halvorsen tog upp två debattartiklar av unga läkare som nyligen har publicerats i en av Norges största tidningar som exempel. I den ena anser debattören att fastläkarsystemet i dess nuvarande form riskerar att leda till kortare konsultationer, mer sjukskrivningar samt att läkare skriver ut mer antibiotika och antidepressiva läkemedel. Den andra läkaren argumenterar för införande av fast lön som en lösning på problemet.

Peder A Halvorsen har undersökt vilken driftsform som norska läkare själva föredrar. Resultatet visar att ganska många, särskilt bland unga läkare, föredrar fast lön dock gärna med en rörlig del. Och långt ifrån alla privatpraktiserande läkare är nöjda.

– Det som är slående är att bara hälften av de privatpraktiserande läkarna vill vara det.

Resultatet visar även skillnader beroende på var läkarna är verksamma samt hur många patienter de har på sin lista.

– Har du en stor patientlista och arbetar i en stor kommun tenderar du att föredra eget företag. Det verkar passa bäst för erfarna distriktsläkare i centrala delar av Norge.

Det argument som är vanligast bland dem som föredrar eget företagande är att det ger en professionell autonomi. Bland dem som föredrar att vara anställda av kommunen är ett vanligt argument att det ger bättre sociala rättigheter vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet.