Totalt sett har kostnaderna för inhyrd personal i landstingen och regionerna ökat med cirka 200 miljoner kronor under det första kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016, vilket gör att den totala hyrkostnaden för perioden landar på drygt 1,1 miljarder kronor. Det visar nya siffror från Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Endast fyra landsting och regioner – Skåne, Östergötland, Kalmar och Blekinge – har lyckats minska sina kostnader för inhyrd personal jämfört med första kvartalet 2016.

Fördelat på yrkesgrupper utgör kostnaderna för inhyrda läkare 73 procent och kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor 24 procent.

Ökningen av kostnaderna sker trots att samtliga landsting och regioner kommit överens om en strategi för att senast 2019 bli av med beroendet av hyrpersonal i vården. Det arbetet ska bland annat ske med hjälp av en gemensam lista på 60 åtgärderspunkter som antagits av samtliga regioner och landsting, vilket Läkartidningen tidigare berättat om.

– Det har bara gått några månader sedan landstingen och regionerna gemensamt beslutat att bli oberoende av hyrpersonal, så vi ser inte några tydliga effekter än, säger Hans Karlsson, chef vid SKL:s avdelning för vård och omsorg i ett pressmeddelande.

Inom psykiatrin, där landstingen och regionerna sedan 2015 arbetat med att minska beroendet av hyrläkare, visar åtta landsting minskade kostnader. Men den totala hyrkostnaden för läkare inom psykiatrin har dock bara gått med en procent i riket.

– Det är visserligen en blygsam siffra men den visar ändå att det är möjligt att minska beroendet av hyrpersonal, säger Hans Karlsson.

Ta del av SKL:s siffror för inhyrd personal i hälso- och sjukvården här.

Läs mer:

Så ska beroendet av inhyrd vårdpersonal elimineras

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin