Karin Båtelson, som är ordförande för Sjukhusläkarna, blev förste vice ordförande 2014 genom ett fyllnadsval efter Heidi Stensmyren, som då blev ordförande. Hon valdes om i ordinarie val 2015 och föreslås nu av valberedningen att väljas om för en ny tvåårsperiod.

Förra året valdes inga nya ledamöter till Läkarförbundets styrelse, och i år föreslås endast två nya personer ta plats i förbundets högsta ledning. Att förändringarna är så pass små beror på att närmare två tredjedelar av styrelsen (nio av fjorton ledamöter) byttes ut under 2014 och 2015. Det innebär att merparten av de nuvarande ledamöterna inte har suttit i sex år på sina poster, vilket är den längsta tid man kan sitta utan ett särskilt beslut av fullmäktige.

Som Läkartidningen berättat är en av de två som lämnar Emma Spak, tidigare ordförande för Sylf och i dag ordförande för Göteborgs läkarförening, som fått ett uppdrag som samordnare för nära vård på SKL. Även Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet, har avsagt sig sitt uppdrag.

Erik Dahlman, som är en av de två nya ledamöter som valberedningen föreslår, är specialist i psykiatri och rättspsykiatri och biträdande överläkare på vuxenpsykiatrin i Lund. Han har en lång facklig bana och är för närvarande ordförande i Mellersta Skånes läkarförening. Han har varit mycket engagerad i förhandlingar avseende övertidsersättning i regionen.

Den andra nya ledamoten som föreslås är Anders Lundberg, ST-läkare i internmedicin och kardiologi vid Hudiksvalls sjukhus och tidigare ordförande i Medicine Studerandes Förbund (numera Läkarförbundet student). Forskningsfrågorna uppges ligga honom varmt om hjärtat och han var under två år riksordförande i Förbundet unga forskare.

De ledamöter som föreslås till omval är Sarah Jevrém, Elin Karlsson, Johan Styrud, Anders Dahlqvist, Sven Söderberg och Jonas Ålebring.

Ytterligare en person, Linus Perlerot – som tidigare varit ordförande i Läkarförbundet student – har nominerats och är därmed valbar till styrelsen.