Förbundet ska vidare verka för att enskilda läkares resultat endast ska få användas och redovisas inom den enskilda klinikens verksamhet.

Enligt en motion från Göteborgs läkarförening pågår forskningsprojekt som syftar till att redovisa enskilda kirurgers resultat öppet. Man befarar att detta kan leda till lägre vilja bland läkare att rapportera sina resultat, vilket i sin tur kan leda till att kvaliteten i registren försämras.