Läkarförbundet ska verka mer aktivt för varje läkares rätt till en egen, ostörd arbetsplats – något som Stockholms läkarförening lyft i en motion.

I Stockholm där det byggs väldigt mycket nya sjukhusbyggnader försvinner arbetsrummen i rasande fart, konstaterade Anette Hein från Stockholms läkarförening när motionen behandlades i utskottet. Hon pekade bland annat på att det är ineffektivt att inte enkelt kunna arbeta i pauser mellan operationer eller mottagningar.

– Man brukar säga att man inte saknar kon förrän båset är tomt. Jag kan säga att man saknar inte båset förrän det är borta, sa Anette Hein.

Och det var fler som kände igen sig.

Förbundsstyrelsen ansåg dock att förbundet redan arbetar med detta och ville att motionen skulle anses besvarad.

– Men vi ser inte resultat av det arbetet, sa Anette Hein.

Utskottet formulerade om det ursprungliga yrkandet till att Läkarförbundet mer aktivt arbetar för läkares rätt till en egen, ostörd arbetsplats.

Fullmäktige svarade ett rungande ja på frågan om det yrkandet skulle bifallas.