Genom avtal med privata vårdcentraler som i sin tur ingår i vårdvalet i Region Jönköping har de två leverantörerna av digitala vårdmöten, Min doktor och Kry, kunnat ta emot patienter från hela landet genom regelverket för utomlänsvård.

Till att börja med betalade landstingen samma taxa som vid besök på en vanlig vårdcentral i ett annat län, 1 885 kronor. Senare sänktes ersättningen till 1 200 kronor. Men nu finns enligt Dagens Arena ett förslag hos Sveriges Kommuner och landsting, SKL, att den rekommenderade taxan för digitala läkarbesök ska sänkas till 650 kronor och för digitala vårdmöten med annan personal till 300 kronor.

Till Dagens Arena säger Daniel Persson, affärsutvecklingschef på Min doktor, att de nya ersättningsnivåerna inte täcker kostnaderna.

– Vi har låtit göra en akademisk studie som visar att ett digitalt vårdbesök kostar ungefär 1 000 kronor, vilket inkluderar hela vårdförloppet.

Förslaget behandlades under torsdagen i SKL:s sjukvårdsdelegation och ska tas upp för beslut i SKL:s styrelse på fredagen.

 

Läs mer:

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas