Paneldebatt vid seminariet om läkarassisterat självmord. Från vänster Staffan Danielsson, Heidi Stensmyren, Anna-Lena Sörenson, Elin Karlsson och Staffan Bergström. Foto: Maj-Lis Koivisto

Seminariet, som arrangerades den 29 mars, var mycket välbesökt. Bland annat var Jeff Blackmer, vice ordförande i det kanadensiska läkarförbundet på plats för att berätta om hur professionen där hanterar frågan om läkarassisterat självmord, och beslutsfattare från olika delar av hälso- och sjukvården möttes i en paneldebatt.

Nu sänds hela seminariet i UR:s program Samtiden på Kunskapskanalen. Programmet ser ut som följer:

Tisdag 23 maj

15.00 Den aktuella diskussionen om läkarassisterat självmord, med Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd.

15.25 Den historiska bakgrunden, med professor Charles Sprung.

15.50 Det rättsliga perspektivet på läkarassisterat självmord, med professor emerita Madeleine Leijonhufvud.


Onsdag 24 maj

16.05 Läkarens roll vid läkarassisterat självmord – ett perspektiv från Storbritannien, med direktör Robert Preston.

16.25 I Kanada accepterar Läkarförbundet beslutet om ja till dödshjälp, med Jeff Blackmer, vice ordförande, Läkarförbundet i Kanada.

16.55 En bra palliativ vård är det viktigaste för flertalet patienter, med överläkare Gunnar Eckerdal.

17.25 Paneldebatt: Hur ser beslutsfattarna på diskussionen om dödshjälp?

Hela seminariet kan även ses på UR Play.

Läs också:

Läkarassisterat självmord: I Kanada tog läkarförbundet ledningen

Enighet i panelen: »Mer samtal om dödshjälp behövs«