Gabriel Wikström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det framgår inte av uttalandet vad som är orsaken, men i en artikel i Dagens Nyheter som Gabriel Wikström hänvisar till i sitt Twitterflöde säger han att han har drabbats av symtom på utbrändhet.

Gabriel Wikström har vid ett flertal tillfällen, bland annat i Läkartidningen, berättat om den utmattningsdepression han drabbades av som 23-åring. Det var efter att han känt igen symtomen från den gången som han kontaktade läkare som rekommenderade sjukskrivning. Han uppger för Dagens Nyheter att han bedömer att sjukskrivningen kan komma att pågå till någon gång under sommaren.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll kommer under tiden att ansvara för politikområdena sjukvård, folkhälsa och idrott.

Läs också:

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström: »Om inte jag vågar prata – vem ska då göra det?«