Darius Barimani vid en tidigare manifestation mot stängda vårdplatser i Stockholm. Foto: Joakim Andersson

Hur kommer det sig att ni gör gemensam sak med BB-ockupationen i Sollefteå?

– Vi fick kontakt efter den stora landsomfattande manifestationen 4 september 2016, »En annan vård är möjlig«. Några av oss som står bakom manifestationen i Stockholm har varit i Sollefteå för att visa vårt stöd och nu kommer de till oss för visa sitt stöd för oss.

Vilket kommer ert budskap att vara?

– Vi vill uppmärksamma att det inte bara är ett lokalt problem i Stockholm. Här har vi platsbrist, men i Sollefteå har man drabbats ännu värre, där har man lagt ned hela sjukvårdsverksamheter. Men det är samma orsaker, ytterst handlar det om att sjukvårdens resurser är för små. Det finns inga marginaler för att höja undersköterskornas och sjuksköterskornas löner och att förbättra arbetsmiljön.

Vilka riktar ni er till?

– Dels riktar vi oss till allmänheten, vi vill bland annat uppmärksamma vår Facebook-grupp »Vården vittnar« där man kan rapportera om de konsekvenser man upplevt av vårdplatsbristen. Dels vill vi ställa politikerna till svars. Det är inte politikerna som sätter sjuksköterskornas löner men storleken på sjukvårdsbudgeten avgör om det finns utrymme för att höja lönerna och ge bättre arbetsvillkor.

Läs också:

Vårdarbetare demonstrerade vid landstingshuset i Stockholm