Studenten läser nu fjärde terminen på läkarprogrammet vid Karolinska institutet, KI. Hon kom till Sverige från Azerbajdzjan med sin familj för sju år sedan. Men nu riskerar hon, tillsammans med sin bror och mamma, att utvisas tillbaka till Azerbajdzjan eftersom Migrationsverket beslutat att avslå hennes andra asylansökan – något som uppmärksammats av bland annat författaren Agneta Pleijel i Dagens Nyheter.

Beslutet har väckt ett starkt engagemang kring läkarstudentens situation. Bland annat ska ett opinionsmöte i syfte att påverka myndigheterna hållas under onsdagen.

– Vi hoppas att Migrationsverket ändrar sig, att hon och hennes familj får stanna. Det är målet med mötet, säger Astrid Seeberger, överläkare, docent och en av initiativtagarna till mötet.

Migrationsverket ska i sitt beslut ha hänvisat till att inget nytt framkommit i fallet. Det påståendet vänder sig Astrid Seeberger emot.

– För det första har Migrationsverket missat att läget i Azerbajdzjan har förvärrats. Det är djupt oroväckande att oppositionella, dit hennes far hör, fängslas. Hon kommer aldrig att kunna fortsätta med några studier där, säger Astrid Seeberger.

– Sedan kan man ju bevilja ett uppehållstillstånd om man tycker att det finns särskilda skäl och en särskild anknytning till Sverige. Migrationsverket tycker att hon har varit här för kort tid för att en sådan anknytning ska ha utvecklats. De räknar inte de fyra år hon levt här som papperslös. Det spelar ingen roll att hon klarat gymnasiet lysande, och att hon klarar sina läkarstudier på ett lysande sätt. Denna ytterst begåvade och hängivna flicka ska man utvisa när vi har läkarbrist i vårt land.

Eftersom läkarstudenten inte är svensk medborgare har avgifterna för studierna vid KI, som kostar 130 000 kronor per termin, samlats in av vänner och privatpersoner.

Efter asylavslaget har också en namninsamling för att stoppa utvisningen av läkarstudenten startats. I skrivande stund har den fler än 2 400 namnunderskrifter.

Det kommer många asylavslag från Migrationsverket hela tiden. Varför engagerar det här fallet dig så mycket?

– Jag byggde upp en ny strimma i läkarutbildningen på KI, professionell utveckling, och var ordförande där till 2015. Där försöker vi lära studenterna att läkaryrket inte bara är ett medicinskt yrke utan att det också ingår ett samhällsansvar. När jag då ser detta så måste jag engagera mig, säger Astrid Seeberger.

– Den här studenten vände sig till mig i början av läkarutbildningen för att ha någon som kunde stödja henne. Jag är djupt imponerad av henne, hur hon har kunnat klara tentorna på ett sådant fantastiskt sätt i en mycket utsatt situation. Jag hoppas också att detta blir början till en diskussion igen om de här omänskliga lagarna.

Opinionsmötet till förmån för läkarstudenten kommer att hållas på onsdagen den 31 maj klockan 16.00 vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.