Felet har drabbat alla med telefontjänsten Call me, däribland Uppsala, Norrbotten och Västra Götaland. Felet inträffade vid sextiden på morgonen i samband med ett uppgraderingsarbete i ett datacenter hos teleoperatören Tele 2/TDC. Problemet skulle vara åtgärdat klockan 14.30, uppgav Tele2, men enligt Region Norrbotten kvarstod problemet ytterligare någon timme.

Läkartidningen har kontaktat flera landsting som berörts av felet. Ännu har ingen händelse rapporterats som inneburit någon risk för patientsäkerheten. Problemen har i huvudsak inneburit att patienter inte har kunnat ringa till vårdcentraler och vissa mottagningar på sjukhus. 

– Vi försöker informera vår organisation och våra patienter genom våra andra kanaler, säger Jan Asklöf, chef för beställar- och controlleravdelningen i Region Uppsala, till Läkartidningen.