Anders Hamsten och Harriet Wallberg. Foto: Gunnar Ask och Melker Dahlstrand

Kritiken i kölvattnet av Macchiarini-affären mot de båda före detta rektorerna var mycket skarp. Det resulterade senare i att Anders Hamsten avgick som rektor för Karolinska institutet, KI, och att Harriet Wallberg fick lämna sitt nya uppdrag som universitetskansler vid Universitetskanslersämbetet.

Båda uppmanades även att avgå från Nobelförsamlingen, vilket Läkartidningen tidigare berättat. Men så har fortfarande inte skett, uppger församlingens sekreterare Thomas Perlmann.

»Hon (Harriet Wallberg) har uppgivit till oss att hon inte anser sig ha gjort några fel och därför inte tänker avgå från Nobelförsamlingen. Han (Anders Hamsten) har inte gett någon tydlig förklaring«, skriver Thomas Perlmann enligt Svenska Dagbladet i ett mejl till nyhetsbyrån TT.

Harriet Wallberg har varit mycket kritisk till den utredning som under ledning av Sten Heckscher undersökt Karolinska institutets agerande i Macchiarini-affären. Nyligen skickade hon ett brev till KI med krav på rättelser av vad hon anser är sakfel i utredningens beskrivning av hennes agerande i ärendet.

Tidigare har hon dessutom anmält KI och utredaren Sten Heckscher till Justitieombudsmannen, JO.

En annan medlem av Nobelförsamlingen som också fick kritik i samband med Macchiarini-affären var Urban Lendahl, professor i genetik vid KI. Till skillnad från de tidigare rektorerna valde han i december förra året att avgå från Nobelförsamlingen. Som skäl uppgav han bland annat att han gjort felbedömningar och varit okritisk i samband med att KI friade Paolo Macchiarini från misstänkt oredlighet i forskning.

Nobelförsamlingen består av 50 professorer från Karolinska institutet, och beslutar om pristagare för Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Församlingen har ingen möjlighet att på egen hand avsätta ledamöter.

Läs också:

Harriet Wallberg kräver rättelser i Macchiarini-rapport

Harriet Wallberg JO-anmäler KI

Urban Lendahl avgår från Nobelförsamlingen

Wallberg och Hamsten fortfarande kvar i Nobelförsamlingen

Wallberg och Hamsten uppmanas att avgå från Nobelförsamlingen

Ledamöter väljer att avstå från Nobelförsamlingen