Läkartidningen har tidigare berättat att Stockholms läns landsting låtit granska patientjournaler hos privatägda Ultragyn gällande ingrepp som kliniken utfört för landstingets räkning.

Granskningen visade att Ultragyn i flera fall registrerat mer omfattande ingrepp än vad som faktiskt genomförts. Felaktigheterna ledde därmed till att landstinget i flera fall betalat ut en för hög ersättning till kliniken.

Landstinget valde därefter att gå vidare med fördjupad granskning och meddelade att man skulle kräva tillbaka pengar i de fall där felregistreringar lett till för hög ersättning. Nu har det första återbetalningskravet riktats mot Ultragyn, skriver Expressen.

Totalt rör det sig om drygt 2,6 miljoner kronor.

Men Ultragyn vill inte betala. Enligt Expressen har kliniken hävdat att man haft en muntlig överenskommelse för att koda ingreppen på det sätt man gjort, vilket landstinget inte håller med om.

I en kommentar till tidningen ger Eva Ribbenhall, Ultragyns vd, en något annan förklaring till varför man inte vill betala tillbaka pengarna.

– Eftersom landstinget inte är färdig med sin granskning är det bättre att man väntar och betalar allt på en gång, säger hon till Expressen.

Läs också:

SLL kräver pengar tillbaka av Ultragyn