Socialstyrelsen konstaterar att erfarenheten generellt ökat när det gäller långtidseffekter och säkerhet för de nya blodsockersänkande läkemedlen.

De senaste åren har dessutom glukossänkande läkemedel ur flera olika läkemedelsklasser som tillägg till standardbehandling i stora studier visats skydda hjärta och kärl hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärt–kärlsjukdom.

– Vi lyfter de nya preparaten eftersom erfarenheten har ökat och vissa av preparaten visat sig ha en särskilt gynnsam effekt hos patienter med hjärt–kärlkomplikationer, enligt nya studier, säger Erik Åhlin, projektledare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Även fetmakirurgi får en något högre prioritering än tidigare i de uppdaterade riktlinjerna. Socialstyrelsen konstaterar dock att det fortfarande råder en del osäkerhet kring effekterna på längre sikt samt om den livslånga uppföljning som krävs efter ett sådant ingrepp.