Regeringens särskilda utredare Ilmar Reepalu lade i höstas lade fram sitt delbetänkande i den så kallade välfärdsutredningen. Då föreslog han ett vinsttak på sju procent av det operativa kapitalet i privata bolag som verkar inom den offentligt finansierade välfärden.

I slutbetänkandet, som lämnades över till regeringen på tisdagen, vidhåller Ilmar Reepalu att vinstbegränsningar är vägen framåt för att se till att skattepengar stannar i välfärdsverksamheterna och används på rätt sätt.

Ett av budskapen är att ökade och mer detaljerade kvalitetskrav för att se till att skattepengar används korrekt inte fungerar. Dessutom skulle sådana krav medföra problem, hävdar Reepalu, och inte minst en ökad börda för professionerna i välfärden.

– Att mäta kvalitet i välfärden är självklart komplicerat. Välfärdstjänsterna sig skiljer väldigt mycket från tekniska tjänster, sa Ilmar Reepalu vid tisdagens pressträff.

Han syftade på att det i välfärden handlar mycket om hur tjänsterna levereras eller utförs, exempelvis i mellanmänskliga möten. Sådana kvalitetskrav, menar Reepalu, är svåra att överföra i definitiva kvalitetsmått och i kontrakt – jämfört med hur det fungerar i andra verksamheter, exempelvis sophämtning och byggnation, som fokuserar på vad som ska göras.

Slutbetänkandet innehåller ett antal konkreta förslag. Bland annat föreslås att huvudmännen ska få bättre stöd vid upphandlingar samt större möjligheter till insyn i privata bolag som bedriver hälso- och sjukvård och omsorg. Bland annat genom att landstingen får ta del av journaluppgifter för att på så sätt bättre kunna följa upp verksamheterna.

Ilmar Reepalu föreslår också bättre förutsättningar för att följa skattemedlen på ett bättre sätt, ända ner på enhetsnivå.

– Får vi enhetsredovisning av hur pengarna används är det en av nycklarna för att kunna följa skattemedlen på ett bättre sätt, och där vi vill ha ett uppdrag till E-hälsomyndigheten för att ta fram enhetsdefinitioner, sa Ilmar Reepalu.

I utredningen förslås också att välfärden måste bli mer personcentrerad och samordnas runt individen. Det måste till en bättre samverkan mellan bland annat huvudmän och utförare, och att IT-system bör stödja en sådan personcentrering. Även jämlikheten lyfts fram som ett centralt värde.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) fanns på plats vid pressträffen för att ta emot slutbetänkandet. På frågan när regeringen tänker lägga fram ett förslag om vinstbegränsning svarade han:

– Frågan om välfärdens reglering har hanterats i en överenskommelse som regeringspartierna träffat med Vänsterpartiet, och i den överenskommelsen så är vi överens om att förslaget och en proposition ska läggas fram under denna mandatperiod.

Ta del av välfärdsutredningens slutbetänkande här.

Läs också:

Även Läkarförbundet säger nej till vinsttak

Välfärdsutredningen: Inför vinsttak på sju procent

SLF: »Välfärdsutredningen åsidosätter patienternas behov«