Under våren har landstingen som vanligt genomfört en punktprevalensmätning av andelen patienter med trycksår i slutenvården i regi av Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Nytt för i år är att journalgranskning varit obligatoriskt. Därmed kan SKL för första gången redovisa andelen patienter med sjukhusförvärvade trycksår – det vill säga patienter som legat inne i mer än 24 timmar och hade ett trycksår som inte dokumenterats under det första dygnet på sjukhus.

Resultatet visar alltså att 10 procent av patienterna i landet som legat inne minst ett dygn hade trycksår som tycktes ha förvärvats på sjukhus. Sämst såg det ut i Östergötland och Västernorrland, där det handlade om runt 18 procent av patienterna i den här gruppen.

Sett till alla patienter i landet, oavsett tid på sjukhus, hade ungefär 13 procent ett eller flera trycksår.

Mätningen genomfördes på drygt 15 000 vuxna patienter i slutenvården under en vecka i mars.

Här kan du ta del av hela mätningen.