Satsningen, kallad »patientmiljarden«, består av två delar. Den första innebär att regeringen vill skärpa gränsen för vårdgarantin i primärvården, som i dag anger att en patient inte ska behöva vänta mer än sju dagar för att få vård i primärvården.

Tanken är att pengarna ska användas för att ge snabbare vård, bland annat genom ändrade öppettider, nya arbetssätt och rekrytering av personal.

Den andra delen av satsningen handlar om patientkontrakt som syftar till att patienter med många vårdkontakter eller komplexa behov inte ska falla mellan stolarna. Vårdkontrakten ska bidra till trygghet för patienten och fungera som en sammanhållen plan över planerade vårdinsatser samt ge en samordning av vårdkontakterna.

Under 2017 kommer tre landsting att genomföra en pilotverksamhet med patientkontrakt.

– Patienterna ska veta att det är de här insatserna som ska till och när de ska ske. Då ser man helheten och vilka vårdinsatser som finns, vilka som är inplanerade och när de ska genomföras, sa Stefan Löfven enligt SVT.

Läs mer om regeringens satsning här.