För snart två år sedan publicerade Socialstyrelsen nya rekommendationer för screening av livmoderhalscancer. De innebär att man hos de flesta kvinnor ska analysera prover från livmoderhalsen med avseende på humant papillomvirus, HPV, i stället för att göra en cytologisk analys som endast kan hitta cellförändringar som man kan se i mikroskop. 

På sikt väntas förändringen leda till att antalet fall av livmoderhalscancer minskar.

Nyligen spikade Regionala cancercentrum i samverkan den slutliga versionen av ett nationellt vårdprogram som ska göra det lättare för sjukvården att genomföra det hela.

Ett av målen är att gynekologisk cellprovskontroll ska bli mer likvärdig i hela landet.

– Landstingen svarar för screeningen och alla landsting har ställt sig bakom de nya riktlinjerna. Införandet förutsätter samtidigt IT-utveckling och förberedelser som tar tid att få på plats. I de flesta landsting beräknas införandet kunna ske under 2018, säger Björn Strander, gynekolog som har lett arbetet med det nationella vårdprogrammet i ett pressmeddelande från Regionala cancercentrum i samverkan.