Vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S). Foto: Carolina Byrmo

– Ni vet att ni och era medlemmar på många sätt är kärnan i den svenska hälso- och sjukvården och därmed också i den välfärdsmodell som både jag och väldigt många andra svenskar är väldigt stolt över.

Så inledde vikarierande sjukvårdsminister och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) sitt tal på Läkarförbundets fullmäktigemöte i Stockholm på onsdagen.

Enligt henne intar frågan om hälso- och sjukvården nu förstaplatsen som den viktigaste frågan bland väljarna.

– Men man måste ju naturligtvis också ställa sig frågan vad som ligger bakom väljarnas stora engagemang i hälso- och sjukvårdsfrågor. Då ser vi en mer komplicerad bild, sa Annika Strandhäll.

När hon utvecklade vilka problem och utmaningar som finns inom hälso- och sjukvården nämndes bland annat kompetensförsörjningen, bristen på ändamålsenliga digitala verktyg, vårdköer koppade till bemanningsfrågorna och ersättningssystem som får »konstiga styreffekter«.

Annika Strandhäll ville dock framhålla att det allra mesta som görs inom den svenska sjukvården ofta håller en mycket hög medicinsk kvalitet, och att en klar majoritet av patienterna som tar del av vården är nöjda.

– De här nyanserna syns väldigt sällan i den massmediala debatten. Självklart måste vi erkänna och diskutera de problem som finns så att vi kan göra något åt dem, men får vi en diskussion där det jämt är kris överallt kan det bidra till att förvärra problemen. Patienter blir oroliga även när de inte behöver vara det. Personer som hade kunnat tänka sig att jobba i vården skräms bort snarare än att bli en del av bemanningslösningen, sa Annika Strandhäll.

Som tidigare fackförbundsordförande känner hon sig också besjälad av arbetsmiljö och anställningsfrågor. Därför känner hon en djup oro för att vårdens medarbetare toppar sjukskrivningsstatistiken, som ofta är koppad till stress, ångest och depression.

– Jag är också oroad av de tendenser jag ser i läkarkåren, att allt fler läkare också drabbas och mår dåligt. Inte minst unga kvinnliga läkare, vilket är ett mönster vi känner igen. Här måste vi samla de goda krafterna för att vända utvecklingen.

Vidare påpekade Annika Strandhäll att hälso- och sjukvården är en mycket komplex organisation och verksamhet. Det finns därför inte en enda lösning som man kan ta till för att lösa problemen.

Bland annat är statens möjligheter till detaljstyrning begränsade av att vården är organiserad i 21 landsting och regioner, som är huvudmän. I grunden vill regeringen att landstingen ska bli färre och större, men just nu finns det inte ett parlamentariskt stöd för en sådan reform.

Men det duger inte, anser Annika Strandhäll, att sitta still och säga att det är landstingens ansvar.

– Ska vi ha en jämlik vård som är bra i hela landet måste staten engagera sig ordentligt. Men det måste ske i dialog med såväl landsting och regioner som med andra viktiga aktörer, till exempel er läkare. Ett av de få enkla svar som finns på sjukvårdens utmaningar är detta: Om vi ska kunna göra en verklig skillnad och vården bättre för alla i det här landet, då måste vi göra det tillsammans. Svårare än så är det egentligen inte.

Vidare passade Annika Strandhäll på att redogöra för några av de satsningar regeringen genomför på hälso- och sjukvårdsområdet. Hon tog bland annat upp den så kallade professionsmiljarden för att stärka bemanningen, utbyggda utbildningsplatser för barnmorskor och sjuksköterskor samt satsningar på kvinnors hälsa och cancervård.

Flera lagförslag på sjukvårdsområdet är också på gång. Bland annat den nationella läkemedelslistan, bättre samverkan för utskrivningsklara patienter och en ny ordning för klagomålshantering.

Dessutom ville hon lyfta fram Anna Nergårdh som tillsatts av regeringen som särskild utredare för att på sikt kunna realisera de förslag som presenterades i Göran Stiernstedts  utredning »Effektiv vård«.

– Hon ska göra de analyser som fortfarande saknas kring några av de viktigaste förslagen, sa Annika Strandhäll som i nästa vecka ska ta emot ett delbetänkande av Anna Nergårdh.

Även här vill Annika Strandhäll poängtera att det är ett arbete som kommer att ta lång tid och kräver samverkan. Hon gläds också åt att SKL tagit frågan på allvar och tillsatt Emma Spak, ordförande i Göteborgs läkarförening och fram till på onsdagen ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, till samordnare för den nära vården.

Som socialförsäkringsminister är Annika Strandhäll också medveten om läkarnas upplevda problematik kring sjukskrivningsbördan.

– Jag vet väldigt väl att det gnisslar och att vi behöver få kommunikationen, samverkan, dialogen att fungera bättre och smidigare mellan de olika aktörerna: Försäkringskassan, arbetsgivarna och hälso- och sjukvården. Där har vi ett stort ansvar för att se till att de nycklarna och verktygen kommer på plats. Jag vet att det finns en stor frustration i läkarkåren.

Annika Strandhäll betonade att man samtidigt inte kan låta människor falla mellan stolarna, och då är det återigen väldigt viktigt med samverkan.

– Och där är vi tillbaka till det jag började med. Ska vi lösa de utmaningar som vi har inom den svenska hälso- och sjukvården, se till att ta vara på det som är riktigt bra och vända problem till smarta lösningar, så kommer det handla om samverkan, dialog, och att göra det tillsammans. Det är så vi kan göra den svenska välfärden bättre och så kan vi göra den svenska sjukvården bättre, avslutade Annika Strandhäll.