Trots att motionären, Östergötlands läkarförening, hade justerat sitt förslag från att det skulle vara ett krav till att det skulle anses önskvärt att verksamhetschefer arbetar kliniskt, ansåg förbundsstyrelsen (FS) att motionen skulle avslås.

– FS vill vidhålla den nuvarande policyn att det ska vara möjligt att arbeta kliniskt när uppdraget så medger, men att det är viktigare att en chef i första hand ger chefskapet den tid det behöver – att ta hand om verksamheten och sina medarbetare, sa Thomas Lindén från FS.

Yvonne Dellmark från Stockholms läkarförening tyckte att det inte var rätt läge att ändra den nuvarande policyn.

– Vi har en experimentverkstad som heter NKS med tvåhundra nya chefer som samtliga har i uppdrag att arbeta kliniskt samtidigt. Jag föreslår att vi utvärderar hur det går för de cheferna och sedan formulerar en policy för hur man ska förena att vara chef med den kliniska tjänstgöring som många önskar.

Anna Rask-Andersen från Upplands allmänna läkarförening yrkade bifall till motionen och berättade att när hon var ung var den duktigaste kirurgen också verksamhetschef.

– Han jobbade sent, men det gick. Man kanske skulle fokusera bort från all administration som kanske inte behövs, för jag tror att vi skulle få mycket bättre chefer om de var kliniskt verksamma.