Händelsen inträffade tidigare i år på Centrallasarettet i Växjö dit en patient, ursprungligen från Chile, kommit för att genomgå behandling. Enligt anmälan till DO uttalade sig en läkare nedsättande om patientens svenskkunskaper, sa att han var en dålig patient som inte kunde svenska och att han inte skulle få någon operation förrän han lärt sig svenska.

Diskrimineringsombudsmannen hänvisar till diskrimineringsförbuden inom hälso- och sjukvården och bedömer att Region Kronoberg i det aktuella ärendet brutit mot diskrimineringslagen.

I ett yttrande till DO uppger Region Kronoberg att de känner till händelsen och att de ser mycket allvarligt på det inträffade.

Läkaren i fråga har framfört en ursäkt, men någon disciplinär åtgärd från regionens sida har inte vidtagits. Däremot ska läkaren genomgå regionens internutbildning om diskriminering.