Anders Mansten. Foto: Privat

Läkaren Anders Mansten, som också är landstingspolitiker för partiet Vård för pengarna, blev i början av april avstängd från sitt arbete vid Nyköpings lasarett. Landstingets skäl för avstängningen ska ha handlat om att de ansåg att patientsäkerheten varit hotad. Anders Mansten har varit avstängd med lön.

– Det är två patientfall som man anfört specifikt, och sedan var det en situation i samband med en jour som gjorde att man stängde av honom akut. Patientfallen är lex Maria-anmälda av chefläkare. Sedan har de också skickat in ett enskilt klagomål mot läkaren till IVO, som jag dock inte sett, säger Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening som handlagt ärendet med stöd från Läkarförbundets jurister.

– Vi har motsatt oss avstängningen. Vi tyckte att det borde ha gått att hitta arbetsuppgifter för honom, även om arbetsgivaren inte tyckte att han borde gå jour. Men arbetsgivaren har inte tyckt att de haft något att sysselsätta honom med.

I mitten av maj, då Anders Mansten fortfarande var avstängd, tackade han ja till att hoppa in för att arbeta i fyra dagar på en privat klinik i Strängnäs.

Landstinget beslutade då att varsla Anders Mansten om avsked på grund av illojalitet utan att invänta IVO:s bedömning, vilket Södermanlands Nyheter tidigare rapporterat.

Den bilden bekräftas av Marie Engman, som dock inte håller med om att Anders Manstens agerande är att anse som illojalt.

– Vi tycker inte att det är så allvarligt att det ska kallas illojalitet och vara skäl för avsked. I och med det nya kollektivavtalet som gäller från april så har man som arbetstagare en större skyldighet att anmäla bisyssla. Samtidigt har de tidigare rutinerna varit att arbetsgivaren en gång per år krävt in uppgifter om bisysslor och det brukar vara på hösten. Arbetsgivaren har inte tagit fram någon ny rutin ännu för hur bisysslorna ska anmälas, och tillstår att de inte kunde kräva att han skulle veta det.

– Däremot anser arbetsgivaren att det här är en konkurrerande verksamhet och att det är det som utgör illojaliteten. Kliniken finns ju i Sörmland och Sörmlandspatienter behandlas där. Ur den aspekten så kanske man kan anse att det inte skulle vara en tillåten bisyssla, men han har ju inte fått den prövad. Vi anser att han utfört en bisyssla under avstängning och att det inte finns reglerat att man inte får jobba under avstängning.

Många läkare arbetar extra vid olika tillfällen, men du har i en annan intervju sagt att Anders Manstens beslut inte var det mest strategiska – vad menade du med det?

– Det han borde ha gjort ur ett strategiskt perspektiv hade varit att ta kontakt med arbetsgivaren och sagt: »Det här tänker jag göra. Är det okej?« Det hade varit bättre. Samtidigt är det svårt att hävda att man ska vara jättesamarbetsvillig när man är avstängd mot sin vilja.

Anders Mansten anser å sin sida att landstinget mobbat och trakasserat honom under en längre tid med förhoppningen att han självmant skulle säga upp sig från sitt arbete. Enligt Anders Mansten beror det på att landstinget velat tysta ner den kritik han riktat mot landstingets arbete med att omorganisera Nyköpings lasarett.

– Min tolkning är att det här är det brutala svaret på min kritik mot organisationsförändringar som jag framfört både som överläkare och politiker. Jag har gått emot de strukturomvandlingsförsök som jag identifierat för Nyköpings del. Man har hoppat från tuva till tuva och letat sätt att göra mig till en yrkesoskicklig läkare. Sedan har man lämnat det spåret och avskedsgrunderna, som jag fått muntligt, är nu illojalitet, säger Anders Mansten.

– I grunden är det den kritiken som man nu försöker tysta på det här ganska primitiva sättet. Det är min bestämda uppfattning, men det kommer förstås ingen att erkänna, fortsätter han.

Anders Mansten ser också likheter med en tidigare situation som uppstod när han arbetade inom Region Norrbotten. Anders Mansten menar att han riktade liknande kritik mot landstinget där som han nu gjort i Sörmland, och att han fått utstå liknande behandling av båda landstingen. I Norrbotten slutade det med att landstinget köpte ut Anders Mansten.

Vad är din kommentar om att landstinget anser att du agerat illojalt?

– Den spontana reaktionen är: Hur i all sin dar vågar de använda det som huvudgrund för avsked? Om man avskedar en medlem i Läkarförbundet för att hen extraknäcker, då lämnar man ryggen bar för angrepp på vem som helst som, liksom jag, kritiserar organisationsfel.

Ander Mansten säger vidare att han han inte tvekade en sekund att tacka ja till hoppa in och arbeta på kliniken i Strängnäs när det blev akut läge med läkarbemanningen där. Han menar också att det finns kompetensskäl för honom att arbeta under sin ofrivilliga avstängning.

– Bortsett från att jag får göra vad jag vill på min fritid så är min skyldighet också att jag måste se till att jag är en yrkesskicklig anestesiläkare. Då måste jag se till att jobba lite för att inte tappa kompetens.

Anders Mansten har, förvisso i efterhand, anmält till arbetsgivaren vilka dagar det rört sig om. I samband med avstängningen och avskedet har Anders Mansten dessutom polisanmält en divisionschef för tjänstefel, och en verksamhetschef för övergrepp i rättssak samt IVO-anmält IVA vid Nyköpings lasarett för patientfarlig vård.

Mats Andersson, förhandlingschef på Landstinget Sörmland, vill i nuläget inte kommentera grunderna till beslutet att avskeda Anders Mansten.

– Han kommer att få det här preciserat så småningom. Det har han rätt att få och vi väntar med att kommentera tills han har fått det, säger Mats Andersson.

Enligt uppgifter handlar avskedet om illojalitet eftersom han arbetat extra på en privat klinik under sin avstängning. Vad säger du om det?

– Jag har egentligen inga kommentarer i dagsläget. Det kommer sannolikt att bli en process kring det här och då får processen utvisa vad det handlar om, vilka grunder det är och om vi har grunder, vilket vår uppfattning är att vi har.

På frågan om det stämmer att rutinen i landstinget är att man som läkare anmäler sina bisysslor en gång per år och att det sker under hösten svarar Mats Andersson:

– Så har det fungerat. Kollektivavtalet är förändrat sedan den 1 april och då ska man anmäla sin bisyssla och då ska det finnas en rutin för det, över hur man anmäler. Det håller vi på att jobba med.

Men det finns ingen sådan ny rutin ännu?

– Vi förlitar oss på det som vi har gjort tidigare, men vi kommer att skaffa det.

Enligt Marie Engman är arbetsgivarens beslut om avsked väntat.

Hur går ni vidare nu?

– Eftersom vi nu, utifrån det vi vet hittills, inte tycker att det här är skäl för avsked kommer vi att invänta de skriftliga skälen, sedan sannolikt ogiltigförklara avskedet och då blir det en efterföljande tvisteförhandling, säger Marie Engman.

Anders Mansten är dock tydlig med att han inte tänker gå med på en uppgörelse med landstinget.

– Jag kommer inte att acceptera att ta emot pengar, en muta, för att sluta. Ska vi vara krassa så vet landstinget att det egentligen inte går att avskeda folk med de här motiven. Men de hoppas att jag ska bli rädd, skrämd och mjukna och säga: »Okej, om jag får lite pengar skriver jag under avtal om egen uppsägning.« Det kommer jag till varje pris inte att göra.