2016 lämnade patienter som inte var nöjda med sin vård in 36 259 klagomål till patientnämnderna, enligt en ny rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2015.

Den enskilt största gruppen som klagar på sin vård är kvinnor 50–59 år. Över huvud taget lämnar fler kvinnor än män in klagomål till patientnämnderna.

Anmälningsfrekvensen skiljer sig också mellan landstingen, där vården i Västmanland de senaste åren har fått ta emot mer än dubbelt så många klagomål per 100 000 invånare som vården i Jönköping.

Flest klagomål handlar om vård och behandling, men en ökande del handlar om kommunikation, exempelvis att man blivit nonchalerad, tillrättavisad eller ifrågasatt.

Sammanställningen ger inte svar på varför klagomålen blir fler, men enligt IVO behöver det inte bero på att antalet fel i vården ökar. Förklaringen kan också vara att vården i högre grad informerar om möjligheten att lämna klagomål.

Läs också:

Regeringen föreslår nya rutiner för patientklagomål

Klagomålen till patientnämnderna ökar