Kvinnliga läkares förening ville i en motion att Läkarförbundet ska kartlägga fördelningen av föräldraförsäkringen och vård av barn ur ett genusperspektiv.

»Många vittnar om att de inte får ST eller förlängt vikariat i samma utsträckning som kollegor som arbetar heltid eller sällan är hemma med barn, men inga säkra siffror finns« skriver föreningen i motionen.

Förbundsstyrelsen menade att det är en mycket viktig fråga, men påpekade att förbundet redan jobbar med den och kommer att fortsätta trycka på för att få mer läkarspecifik statistik på området.

Fullmäktige höll med och ansåg motionen besvarad.