Styrelsen i Kvinnliga läkares förening med ordförande Ingela Heimann i spetsen ville bland annat att Läkarförbundet utarbetar ett åtgärdsprogram för hur diskrimineringen av utländska läkare – i form av sämre arbetsvillkor och lägre lön än svenskutbildade – ska försvinna. Motionären ville också att Läkarförbundet ska redovisa konsekvenserna av kvinnliga och manliga läkares olika totala livslön och hur det påverkar pensionen.

I stort ansåg förbundsstyrelsen (FS) att Läkarförbundet redan verkar i linje med innehållet i motionerna.

FS påpekade till exempel att arbete pågår för att revidera Läkarförbundets handlingsplan mot diskriminering, bland annat med hänsyn till att lagstiftningen sedan januari i år säger att det aktiva åtgärdsarbetet ska omfatta alla diskrimineringsgrunder och lönekartläggning genomföras årligen.  

Enligt FS kommer den reviderade handlingsplanen att skickas på remiss till delföreningarna.

Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje och ansåg motionerna besvarade.