Vid årsskiftet slopade landstinget i Sörmland patientavgifterna i primärvården, samtidigt som öppettiderna förlängdes med tre till sex timmar beroende på vårdcentralens storlek. På samma gång höjdes avgiften för sjukhusbesök till 400 kronor. Syftet var styra över patienter till primärvården och därigenom avlasta akutmottagningarna och minska problemen med undanträngning av patienter som behöver specialiserad vård.

Efter fem månader ser det ut som att satsningen har fått effekt. Enligt landstingets statistik minskade besöken på akutmottagningarna under januari–maj i år med 1,9 procent jämfört med samma period i fjol. I sjukhusvården i stort var minskningen 1,7 procent. Samtidigt ökade antalet besök i primärvården med 2,2 procent.

I absoluta tal är ökningen i primärvården knappt 7 600 besök, medan minskningen i sjukhusvården är knappt 5 900 besök.

– Eftersom vi är först i landet är det svårt att avgöra hur stor effekt som det skulle kunna få och framförallt hur snabbt, för det handlar mycket om hur stor kännedom människor har. Men efter fem månader är man ju jätteglad att se de här siffrorna, det måste jag säga, och vi hoppas att få se ännu större överflyttning ju längre tiden får gå, säger finanslandstingsrådet Monica Johansson (S).

Marie Engman, ordförande för Sörmlands läkarförening, säger att hon har fått indikationer på att man har märkt effekterna av en minskad patienttillströmning på sjukhusen.

– De som jobbar i primärjoursledet har framfört att det har blivit lugnare och det är ju positivt.

Samtidigt som pressen minskat något på sjukhusen har man sett vissa tecken på att trycket på primärvården ökar, säger Monica Johansson. Bland annat har det blivit svårare att komma i kontakt med sin vårdcentral per telefon.

– Där måste vi bli mycket bättre på andra lösningar, till exempel att man inte behöver ringa för att förnya sina recept, säger Monica Johansson, och tillägger:

– Men vi hör att trycket ökar i primärvården och därför säger vi att vi måste lägga ytterligare resurser där från 2018 och framåt.

Staffan Ahlkvist, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Sörmland, menar att flödesförändringarna i huvudsak är en effekt av avgiftsfriheten, inte av kravet på längre öppettider.

– De ändrade öppettiderna är en påtvingad detaljstyrning som inte ger något större patientvärde men däremot är en försämring av arbetsmiljön, säger Staffan Ahlkvist, som menar att den ersättning man får för de extra timmarna inte är ett effektivt resursutnyttjande.

Avgiftsfriheten ser däremot de flesta läkare i primärvården positivt på, enligt Staffan Ahlkvist.

– Vi ser det som något positivt som tillför patientvärde och ger oss en större flexibilitet och frigör resurser, och som ligger i linje med vår vision om hur en primärvård som är jämlik och till för alla ska se ut.

Läs även:

Gratis gå till vårdcentral i Sörmland