När regionstyrelsen i förra veckan klubbade budgeten för kommande år innebar det också klartecken för att utöka antalet AT-platser från 30 till 40 per år i Region Uppsala.

– Vi i Sylf Uppsala och AT-ledningen har länge varit överens om att det behövs. Vi är väldigt glada att politikerna också har insett det och tydligare markerat det i budgeten, säger Marie Inhammar, ordförande i Sylf Uppsala och ST-läkare på Akademiska sjukhuset.

Hon påpekar dock att ökningen inte är tillräcklig för att täcka behovet av tjänster för AT-läkare. En kartläggning som Sylf gjort visade att Uppsala hörde till de landsting och regioner som hade allra sämst tillgång till tjänster för AT-läkare förra året. Detta samtidigt som regionen är den fjärde största i landet, sett till befolkningsmängd.

– Det här är ett steg åt rätt håll, men det räcker inte för att täcka behoven som finns nationellt, och inte de lokala behoven heller, säger Marie Inhammar.

Läkartidningen skrev i höstas om det pedagogiska AT-block med en till två tjänster per termin som i flera år funnits på Akademiska sjukhuset.

Sedan dess har det upplägget avskaffats – nu går det inte längre att söka pedagogisk AT i Uppsala. Det hoppas dock Sylf Uppsala att det ska bli ändring på när antalet AT-platser utökas.

– Vi hoppas att det pedagogiska AT-blocket återinförs, säger Marie Inhammar.