Nya förbundsstyrelsen, från vänster till höger. Övre raden: Thomas Lindén, Johan Styrud, Sven Söderberg, Ove Andersson, Erik Dahlman. Mittenraden: Alexander Tejera, Jonas Ålebring, Elin Karlsson, Anders Dahlqvist. Främre raden: Marina Tuutma, Sofia Rydgren Stale, Sarah Jevrém, Heidi Stensmyren och Anders Lundberg. Karin Båtelson saknas på bilden. Foto: Carolina Byrmo

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, blev omvald som förste vice ordförande av ett enhälligt fullmäktige. Några av hennes hjärtefrågor är klimat och hälsa och vårdplatser.

– Vi tycker att Karin har gjort ett bra arbete, sa Sara Lei, avgående ordförande i valberedningen.

Elin Karlsson, Sarah Jevrém, Johan Styrud, Sven Söderberg och Jonas Ålebring blev omvalda. Två nya ordinarie ledamöter valdes in i styrelsen. De ersätter Carl-Johan Sundberg och Emma Spak som avsagt sig sina platser.

Den ena nya ledamoten är ST-läkaren Anders Lundberg, tidigare ordförande i nuvarande Läkarförbundet student, numer lokalfackligt aktiv i Gästrike-Hälsingland och medlem i styrelsen av Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

– Jag hoppas framför allt på att få driva utbildnings- och forskningsfrågorna med emfas, sa han.

Den andra platsen gick till Erik Dahlman, specialist i rättspsykiatri och psykiatri, verksam i Lund och med en lång facklig erfarenhet som sträcker sig ända tillbaka till AT-tiden.

Vidare valdes Kristina Jennische till ordförande i valberedningen där även fyra nya ledamöter valdes in: Robert Svartholm, Ulrika Mattson Kölfeldt, Emma Spak och Anna Rask-Andersen (suppleant).


Läs mer:

Omval föreslås för Båtelson