Det var Simon Larsson, ST-läkare i Göteborg, som i en motion yrkade på att frysa manliga läkares löner under en period.

Förbundsstyrelsen ansåg dock att förslaget strider mot diskrimineringslagens diskrimineringsförbud. De sa sig inte vara nöjda med att det med få undantag är så att manliga läkare tjänar mer än kvinnliga. Men framhöll att osakliga skillnader är arbetsgivarens ansvar och ska angripas på annat sätt.

Anna Rask–Andersen från Upplands allmänna läkarförening uttalade sitt stöd för detta när motionen behandlades i utskottet.

– Skulle de manliga läkarnas löner frysas så skulle det bara sänka lönerna för oss. Det här håller ju landstingen på med kan man säga för de försöker hålla nere ingångslönerna. Det skulle vara väldigt illa om det här skulle ske, sa hon och fortsatte – vilket rev ned skrattsalvor:

– Vi får vara tacksamma att det finns besvärliga män som kämpar för sina löner.

Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje och avslog motionen.