Diskussionen om värdebaserad vård har rasat het en tid, både i Läkartidningen och på andra ställen. I samband med att Karolinska universitetssjukhuset flytttar in i sin nya sjukhusbyggnad, Nya Karolinska Solna (NKS)., ska modellen undan för undan börja tillämpas inom ramen för en ny organisation.

Ledningen för Karolinska institutet (KI) har dock inte samma förtroende för modellen som ledningen för Karolinska universitetssjukhuset. I ett internt dokument skriver KI enligt Dagens Nyheter att modellen »kan leda till svåra etiska frågeställningar« och att KI inte tar ställning till någon särskild modell för att bedriva vård – med andra ord inte heller för värdebaserad vård.

Enligt dokumentet ska KI överlag förhålla sig försiktigt till att gå in i långsiktiga engagemang med konsultdrivna verksamheter.

– Vi har fått en del frågor om värdebaserad vård och konsultinsatser, och det var viktigt för oss att förtydliga KI:s ställningstagande. Som statligt lärosäte är vi ansvariga för att konsulttjänster används på bästa sätt. Det har varit en del diskussioner om konsultkostnader som rusat i väg och vi tyckte att det var bra med ett tydligt ställningstagande, säger KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright till Dagens Nyheter.

Fler artiklar om värdebaserad vård:

Rak debatt om värdebaserad vård: »Stoppa inte det vi påbörjat!«

Sverige ledande på värdebaserad vård

Vill evidensgranska värdebaserad vård

Värdebaserad vård: Omstridd metod på frammarsch

Värdebaserad vård – inte alltid värdelös

Starka incitament för att avbryta införandet av värdebaserad vård