– Så här långt känns det bra. Nu måste vi jobba på lite grann så att vi får allt att flyta på i en rimlig takt, säger Stefan Kanerva, ordförande i föreningen Vård och omsorg i Norrland, Voon.

Tanken är att kunna bli klara med rekryteringen av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, totalt cirka 20 personer, före månadsskiftet. Vårdcentralen kommer dock inte att kunna öppna den 4 september som var tänkt från början, men enligt Stefan Kanerva är intresset för att arbeta på vårdcentralen stort.

– Jag tror att det beror på att man känner att man har en ganska dålig arbetsmiljö hos landstinget i dag, och att vi har ett intresse av att erbjuda en bra arbetsmiljö. Om man tittar på bolagsformen som vi valt så har vi valt att göra det här som en ekonomisk förening. Då förändras perspektivet på vinst. De som blir medlemmar i den här föreningen vill i första hand ha en god vård, och det är i ett betydligt senare skede man skulle kunna få någon avkastning. Det är en väsentlig skillnad mot ett aktiebolag, säger han.

Att starta en vårdcentral i Sollefteå är enligt Stefan Kanerva ett steg i riktningen mot att ta kunna över och driva Sollefteå sjukhus, inte minst med tanke på att man nu kan knyta till sig vårdpersonal som läkare och sjuksköterskor. Tanken är att även sjukhuset i sådant fall ska drivas genom en ekonomisk förening.

Vilken är den största utmaningen med att ta över Sollefteå sjukhus?

– Det är att kunna återfylla de platser som man har skrämt bort folk ifrån. Det är en mängd personal som slutat och hur man ska fylla de lyckorna är den största utmaningen. Den andra utmaningen är ju att återuppbygga utbildningsdelen som varit på sjukhuset.

Hur realistiskt är det att ni ska kunna ta över och driva sjukhuset, inklusive till exempel BB och akut kirurgi?

– Jag skulle vilja påstå att det är mycket realistiskt. Jag tror att hos läkarkåren, liksom hos andra yrkesgrupper inom sjukvården, så finns det ett intresse av att jobba hos en arbetsgivare som har lite andra utgångspunkter än landstingen och att man är beredd att ta fasta tjänster.

Vård och omsorg i Norrland är dock inte de enda som engagerar sig i vården i Västernorrland. Föreningen Sollefteå framtidens akutsjukhus, SFA, har bjudit in till stormöte den 19 juni för att diskutera akutsjukhusens framtid i länet. Vid mötet kommer Voon, liksom Ångermanlands läkarförening, att närvara. 

– Det här har blivit en folkrörelse och till skillnad från politikerna vill vi lyssna på vad medborgarna faktiskt tycker och tänker. Vi vill ju inte jobba med nå­gonting som man tycker är fel, säger Nils-­Gunnar Molin, ordförande i SFA till Tidningen Ångermanland.

Läs också:

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Beslut i dag: Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset

Klart: BB i Sollefteå läggs ner