Bakgrunden till uppdraget är enligt regeringen att det i dagsläget pågår en diskussion mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården som präglas av misstro där Försäkringskassan är kritisk till kvaliteten i intygen, och läkarna i sin tur ifrågasätter handläggarnas förmåga att överpröva läkarnas bedömningar.

– Jag vet väldigt väl att det gnisslar och att vi behöver få kommunikationen, samverkan, dialogen att fungera bättre och smidigare mellan de olika aktörerna: Försäkringskassan, arbetsgivarna och hälso- och sjukvården. Där har vi ett stort ansvar för att se till att de nycklarna och verktygen kommer på plats. Jag vet att det finns en stor frustration i läkarkåren, sa socialförsäkringsminister och vikarierande sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) i ett anförande vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i slutet av maj.

Samma resonemang ligger bakom det nu aviserade utredningsuppdraget:

– Samarbetet mellan läkarkåren och Försäkringskassan fungerar inte tillräckligt bra. Det är tydligt att det finns olika bild av såväl behov som hur sjukförsäkringen fungerar, säger Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Tanken är att uppdraget ska skapa mer dokumenterad kunskap på området och förbättra dialogen och samarbetet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

Kartläggningen som Försäkringskassan ska ta fram ska redogöra för:

  • Den totala andelen kompletteringar som begärs in.
  • Vilka uppgifter som kompletteringen avser.
  • Fördelning efter sjukfallslängd.
  • Fördelning efter den försäkrades kön, ålder, diagnos och arbetsmarknadsstatus.
  • Fördelning mellan primärvård och specialistvård samt region.

Uppdraget ska redovisas under hösten 2017.

Läs också:

Sjukskrivningarna het fråga på fullmäktige

Läkarintyg vid sjukskrivningar: Dubbelt så många avslag på två år

Färre avslag med tydliga mallar

Det ekonomiska ansvaret för sjukskrivningarna utreds

Kompletteringar till Försäkringskassan ett växande arbetsmiljöproblem

Riksrevisionen ska granska läkares bedömningar vid sjukskrivningar