– Allt fler ST-läkare måste göra längre eller kortare randningar på annan ort. I och med att kliniker blir allt mer specialiserade och centraliserade är frågan viktigare än någonsin, sa Jessica Petersson från Hallands läkarförening.

Situationen ser väldigt olika ut i landet, enligt läkarföreningen som anser att Läkarförbundets policydokument inte haft tillräcklig genomslagskraft. Även Sveriges yngre läkares förening, Sylf, stödde motionen.

– Frågan bör prioriteras högre. Även vi upplever att det är ett stort problem, sa Björn Hansell från Sylf.

Förbundsstyrelsen ansåg att de redan arbetar med frågan.

– Det är en stående fråga gentemot Sveriges Kommuner och landsting i avtalsrörelsen. Men vi förutsätter att vi kommer att få arbeta hårdare med detta, sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Efter votering stod det klart att fullmäktige vill att frågan ska prioriteras högre. Motionen bifölls.