Samtliga landsting och regioner har i en gemensam överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting, SKL, enats om att bli oberoende av hyrpersonal i vården senast den 1 januari 2019.

När hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg i dag ställde sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens åtgärdsförslag för att bli oberoende av hyrpersonal tog man ett steg i den riktningen. Tanken är att förslaget långsiktigt ska säkra god vård, skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna och förbättra ekonomin.

Utfasningen av hyrpersonalen i Region Kronoberg är planerad att ske i följande steg:

  • 1 september 2017: Hyroberoende av allmänsjuksköterskor
  • 1 september 2017: Halvering av hyrläkare, allmänmedicin
  • 1 februari 2018: Hyroberoende av specialistsjuksköterskor
  • 1 september 2018: Hyroberoende av läkare, förutom specialister i allmänmedicin
  • 1 januari 2019: Hyroberoende av läkare, allmänmedicin.

– Vi vill inte vara i händerna på hyrbolag. Vi vill ha kontroll över vår egen bemanning och använda pengarna till våra egna medarbetare och till att utveckla vården, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Han flaggar dock för att väntetiderna för patienterna kan komma att bli längre under själva utfasningen.

– I det korta perspektivet kommer konsekvenserna bli märkbara, både för patienter och personal. Vi kommer till exempel behöva allas stöd och förståelse för att väntetiderna kan bli något längre under en period och att det kommer att vara en krävande tid för alla som arbetar i hälso- och sjukvården. Men på sikt, när vi är hyroberoende, kan patienterna återigen känna sig trygga med att de känner igen personerna de träffar i vården.

Läkartidningen har tidigare berättat att Region Kronoberg i februari i år tog beslut om en lönesatsning för läkare inom offentlig primärvård och för ST-läkare i allmänmedicin i syfte att minska beroendet av hyrläkare.

Läs också:

Förlängda dispenser för hyrläkare i Östergötland

Hyrpersonal kostade 4,6 miljareder 2016

Så ska beroendet av inhyrd personal elimineras

Högre löner ska minska hyrbehovet i Kronoberg

Dalarna vill locka läkare till primärvården med lönelyft