Föreningen lade fram en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte i syfte att få förbundet att mera kraftfullt verka för att läkarnas unika kompetens används för att skapa maximalt värde för såväl patienter som samhälle. Detta genom att revidera Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program och göra texten mera specifik för läkarprofessionen.

Enligt förbundsstyrelsen (FS) finns redan sådana skrivningar i det sjukvårdspolitiska programmet, men efter viss diskussion och ett antal ändringar av textens lydelse gick FS ändå med på att föreslå fullmäktige att bifalla en av motionens att-satser.

Fullmäktige gick på utskottets linje och beslutade att Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program ska revideras, »med förtydligande av den professionsspecifika texten«.