Det visar färsk statistik från det nationella kvalitetsregistret BOA, Bättre omhändertagande av patienter med artros.

Enligt nationella riktlinjer bör första åtgärden vid artros vara artrosskola – inte röntgen – eftersom det kan ta många år innan tillståndet syns vid en röntgenundersökning.

Och nu tyder statistiken på att sjukvården blir allt bättre på att följa nationella riktlinjer i det här avseendet.

Hittills i år har 70 procent av patienterna i landet röntgats före artrosskola, jämfört med drygt 80 procent under hela 2014. I de mest framgångsrika landstingen, dit exempelvis Östergötland och Halland hör, är andelen nu nere i 60 procent.

– För patientens del innebär det att väntetiden från symtom till behandling kortas avsevärt, säger Jasmin Müller, biträdande registerhållare i ett pressmeddelande.

Fler patienter träffar också en fysioterapeut eller arbetsterapeut direkt, utan besök hos läkare, enligt statistiken. Även det visar att vården hanterar patienterna mer effektivt, enligt registrets företrädare.

– Men det finns fortfarande landsting som har väldigt få patienter som går direkt till rehab-enheten. Hit bör bland annat Stockholm, säger Jasmin Müller.