Alexander Tejera, ordförande för Sveriges läkarförbund student. Foto: Carolina Byrmo

Motionen från Sveriges läkarförbund student vållade debatt i fullmäktige.

– Det finns problem med nepotism vid tillsättning av läkartjänster i hela karriären, men det största problemet tror vi är just bland underläkare och läkarassistenttjänster. Därför tycker vi att det behövs extra insatser mot just de två tjänsterna tidigt i karriären. Vi tycker inte att förbundet gjort tillräckligt i den här frågan tidigare, sa Alexander Tejera från Läkarförbundet student.

På det svarade Ove Andersson från förbundsstyrelsen:

– Styrelsens bedömning och inställning är att det här är något vi måste jobba för gällande alla typer av tjänster så att det ska vara en transparens och en öppenhet. Och formerna för det här måste vara reglerat så att alla vet hur det här går till. Det är vårt svar. Vi tycker att det här ska gälla alla situationer i arbetslivet.

Yvonne Dellmark från Stockholms läkarförening efterlyste en närmare konsekvensanalys av motionens förslag.

– Det låter jättebra att utannonsera alla korta vikariat, men i praktiken innebär det att alla ni som går på tre månaders förordnande måste vänta på att det är utannonserat och tillsatt igen för varje gång. Jag undrar om ni har tänkt på vad det innebär. Jag vet vad det kommer att innebära för dem som anställer de här personerna i att hantera antalet ansökningar. Jag skulle önska att man inte kategoriskt tar ställning utan faktiskt funderar på vad det här kommer att innebära i praktiken, sa hon.

Björn Hansell från Sveriges yngre läkares förening (Sylf) höll inte med om att förslaget skulle innebära för mycket arbete.

– Vi jobbar jättemycket i Sylf med den här frågan. Vi har framför allt jobbat med AT-läkare som också är utsatta på grund av den höga konkurrensen om de få AT-platserna som finns. Vi tycker att det är en självklar princip att alla tjänster ska utlysas offentligt. Vi tycker att det är ett dåligt argument att säga att det kräver för mycket arbete. Det tror vi inte att det gör i längden. Vi stödjer motionären och utskottet i det här förslaget.

Efter begärda voteringar blev dock fullmäktiges slutliga beslut att, i enighet med förbundsstyrelsen, anse hela motionen som besvarad.