För att minska antalet överdoser rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO, att motgiftet Naloxon ges till personer som missbrukar opioider, exempelvis heroin, buprenorfoin och morfin. Läkemedlet behöver i de flesta fall administreras av en annan person i närheten, men enligt Läkemedelsverket är det inte i dag lagligt möjligt att dela ut Naloxon till någon annan än patienterna på grund av förbudet mot tredjepartförskrivning.

Behovet av att ändra lagen lyftes i februari till riksdagen, och efter det gav hälso- och sjukvårdsministern Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att snabbutreda frågan. Nu har myndigheterna kommit fram till att det finns möjlighet för läkare att skriva ut Naloxon som ett läkemedel för egenvård, även om man kan behöva hjälp av andra att ta läkemedlet.

– När en patient, som i dessa fall, behöver praktisk hjälp med att utföra egenvården, ska läkaren samråda med den som ska hjälpa patienten. Det kan exempelvis vara en närstående, säger Socialstyrelsens chefsjurist Pär Ödman, i ett pressmeddelande.

Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne, välkomnar beskedet.

– Jag är glad idag. Beslutet innebär att missbrukare som tagit en överdos kan ta motgiftet direkt. Vi i Region Skåne har drivit den här frågan i två år, så det är mycket välkommet, säger han till SVT Nyheter Skåne.

Det som läkare kan skriva ut är en förifylld spruta som godkändes den 17 maj. Naloxon kan även ges som nässprej, men någon sådan har inte godkänts för den europeiska marknaden. En ansökan behandlas på EU-nivå, meddelar Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ska nu fortsätta att utreda hur Naloxon ska kunna göras tillgängligt för personal inom polis och socialtjänst.

Läs tidigare artiklar:

Naloxon ska snabbutredas

Nej till Naloxon blir riksdagsfråga

Så ska den narkotikarelaterade dödligheten minskas