Regeringens utredare Anna Nergårdh (till vänster) och vikarierande sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) vid onsdagens pressträff. Foto: Michael Lövtrup

I början av mars fick Anna Nergårdh, tidigare chefläkare i Stockholms läns landsting, uppdraget att ytterligare analysera, och där så anses möjligt, driva igenom förslagen i Göran Stiernstedts utredning »Effektiv vård«.

I dag presenterade hon sitt första delbetänkande, som rymmer tre delar:

  1. En förstärkt vårdgaranti.
  2. Tre nya principer för styrning av hälso- och sjukvården: Vården ska vara lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök, den ska organiseras nära befolkningen och den ska i första hand ges som öppenvård.
  3. En målbild för hur omstruktureringen av sjukvården ska gå till samt en färdplan för att nå dit till år 2027.

I dagens hälso- och sjukvårdslag står bara att vården ska vara tillgänglig. En tanke med det nya tillägget »för kontakt, bedömning och besök« är att kunna öppna upp för andra besök än fysiska, förklarade Anna Nergårdh vid pressträffen.

– För många patienter finns behov av andra typer av kontaktformer. Vi har exempelvis en fantastisk utveckling inom e-hälsa som vi vill ta vara på.

Anna Nergårdh betonade också vikten av att stärka primärvården:

– Bäst förutsättningar för att uppnå jämlik hälsa har man med en stark första linjens sjukvård. Vården ska finnas där och när man behöver den.

De förändringar av vårdgarantin som föreslås innebär bland annat att dagens formuleringar om att få kontakt samma dag samt läkarbesök inom sju dagar, ersätts av en garanti om att få en medicinsk bedömning inom tre dagar.

– Vi vill att vårdgarantin ska vara behovsstyrd. Som patient ska du träffa den kompetens som du för tillfället har mest nytta av. Det kan vara en läkare eller annan legitimerad personal inom hälso- och sjukvården – söker du till exempel för ryggbesvär kanske det är en fysioterapeut du behöver träffa i första hand, säger Anna Nergårdh, som åter lyfte fram att andra kontaktformer än fysiska besök ska vara möjliga.

Hon medgav att det är en stor utmaning att klara att ge alla patienter en medicinsk bedömning inom tre dagar.

– Men vi vet att vi har många med oss och vill vi bygga en stark primärvård så handlar det om att vara tillgänglig.

Vikarierande sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) sa sig vara nöjd med förslagen.

– Vi kommer att analysera de här förslagen och snabbt se till att de kommer ut på remiss så att vi kan återkomma med förslag från regeringen, sa Annika Strandhäll, som menade att förslagen passade väl ihop med de satsningar som regeringen redan gör på nära vård, som professionsmiljarden och patientmiljarden.

Nästa delbetänkande i utredningen presenteras om ett år, i juni 2018, där tyngdpunkten kommer att ligga på frågan om ett nationellt uppdrag för primärvården. Slutbetänkandet väntas i mars 2019.

 

Läs mer:

Regeringens utredare Anna Nergårdh: »Ett oemotståndligt uppdrag«

Arbetet med att omvandla vården har startat

Hennes uppdrag: Förändra sjukvården