Elin Karlsson, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse och ordförande i förbundets etik- och ansvarsråd. Foto: Carolina Byrmo

En punkt i de nya reglerna som vållade diskussion var den nya regel om forskning som hade lagts till. Enligt den ska läkare, vid forskning på människor, värna deras säkerhet och personliga integritet och redovisa resultat sanningsenligt.

En som tyckte att formuleringen inte dög var Michael Breimer från Göteborgs läkarförening.

– Eftersom det står »på människor«, då kan man göra vad man vill med allt annat, man kan ljuga hur mycket man vill när man forskar på djur.

Björn Pilström från Industriläkarföreningen tyckte att regeln behövde kompletteras med en formulering om att etiska tillstånd ska sökas.

– Man kan säga att det här med tillstånd står i lagen, men från industrin vet vi att man tyvärr alltför ofta går runt det, framför allt i akademisk forskning.

Regina Göbel från Gotlands läkarförening tyckte att var olämpligt med formuleringen att läkare aldrig ska vidta åtgärder som syftar till att påskynda döden – en formulering som hade sin motsvarighet redan i de gamla reglerna.

– Det finns i samhället ett behov av att diskutera vad som händer om jag blir väldigt sjuk och inte har kraft att leva. Vi kan inte sätta stopp för den diskussionen genom regler som kanske inte är helt verklighetsförankrade.

Samtidigt tyckte andra ledamöter att formuleringen kunde tolkas som att det inte kan vara tillåtet att avbryta eller inte inleda livsuppehållande behandling eller att inleda palliativ sedering.

Förbundsstyrelsen gjorde dock klart att man inte var beredd att diskutera förändrade formuleringar, utan att det handlade om att godta eller förkasta förslaget i sin helhet. Elin Karlsson, ordförande i förbundets etik- och ansvarsråd och ledamot i FS, påpekade att man i arbetet med nya reglerna hade involverat såväl förbundets delföreningar som Läkaresällskapet och de medicinska fakulteterna.  

– Det är inte möjligt att vi här i plenum ska komma in med förändringar och få samma förankring.

Några ledamöter tyckte att man i så fall borde återremittera förslaget och återkomma med ett nytt förslag, men den linjen förlorade med god marginal.

Läs mer:

Ändrade etiska regler ut på remiss