Förbundsstyrelsen (FS) föreslog oförändrade medlemsavgifter i budgetramen för 2018. Fullmäktige höll med, vilket innebär fortsatt 249 kr/månad för fullbetalande medlemmar.

Också i övrigt beslutade fullmäktige enligt FS förslag till budgetram. Det betyder bland annat att målet för självförsörjningsgraden för den fackliga och professionella verksamheten, som går med underskott, höjs till 89 procent i 2018 års budget. Det kan jämföras med 87 procent i budgeten för 2017 och 88 procent i utfallet för 2016.

Kajsa Värna, chef för Läkarförbundets avdelning för verksamhetsstöd, konstaterade vid genomgången av förslaget att förbundet som koncern gör ett positivt resultat.

För 2018 räknas också med en försiktig medlemsutveckling med ett nettotillskott på 470 medlemmar.

I samband med budgeten kom frågan om Läkarförbundets fritidshus för medlemmar upp. En cliffhanger från förra året, som Regina Göbel från Gotlands läkarförening kallade det. Förbundsordförande Heidi Stensmyren kunde då informera om att förbundsstyrelsen nu beslutat att köpa fritidslägenheter i Spanien som ersättning för de hus i södra Frankrike som förbundet sålde för några år sedan. De nya lägenheterna finns dels i Barcelona, dels i Malaga/Estepona.