Läkaren skrev 2015 ut närmare 1 600 tabletter oxikodon, motsvarande cirka 250 dagars förbrukning, till en patient efter att denne skadat ryggen. Patienten vårdades dock samtidigt för missbruk och hittades en kort tid efter oxikodonförskrivningen död. 

En polisutredning inleddes, där läkaren misstänktes för vållande till annans död. Med anledning av det inträffade infördes också nya riktlinjer för förskrivning hos den aktuella vårdgivaren – men inför sommaren 2016 skrev samma läkare trots det ut motsvarande 290 dagars förbrukning av oxikodon till en annan patient. Elva dagar senare uppdagades att patienten använt tabletterna för att ta sitt liv.

I väntan på att brottsutredningen skulle bli klar har läkaren haft kvar sin anställning, men utan patientkontakt och utan rätt att förskriva narkotiska preparat. På måndagen meddelade Göteborgs åklagarkammare att läkaren erkänt sig skyldig till framkallande av fara för annan, varför han enligt SVT Nyheter Väst och Göteborgs-Posten slipper rättegång och i stället får ett strafföreläggande med villkorlig dom och böter om totalt 28 000 kronor.

– Vållande till annans död kräver ett helt annat bevisunderlag. Det är den här bedömningen jag landat i. Den här läkaren har genom grov oaktsamhet skapat fara för två patienter genom att skriva ut stora mängder starka läkemedel under kort tid. Han har inte heller gjort de kontroller eller uppföljningar som en läkare är skyldig att genomföra, säger kammaråklagare Stina Lundqvist till Göteborgs-Posten.

Till SVT Nyheter Väst säger hon att domen är allvarlig.

– Man hoppas att detta får ett kraftigt signalvärde för andra läkare att inte slentrianmässigt skriva ut sådana här preparat.

Enligt läkarens arbetsgivare är det ännu för tidigt att ta ställning till om läkaren kan arbeta kvar, då situationen först behöver granskas ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Läkaren har sedan tidigare fått skarp kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt utretts sex gånger av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Vid två tillfällen har utredningarna lett till disciplinpåföljd i form av erinran på grund av oaktsamhet.

Läs mer:

Två döda efter förskrivning av stora mängder smärtstillande