Regeringen konstaterar att hälso- och sjukvården är i stort behov av utbildad personal. Därför får nu Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att fördela två miljoner kronor till projekt som anordnar utbildningar i svenska språket och teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända personer med hälso- och sjukvårdsutbildning.

Tanken är att det ska underlätta för och korta tiden tills att de kommer ut på den svenska arbetsmarknaden och får svensk legitimation.

– Vården är i stort behov av personal med rätt kompetens och utbildning. För regeringen är det därför jätteviktigt att vi tar till vara på de kompetenser som finns i vårt land, säger socialförsäkringsminister och vikarierande sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Regeringen lyfter fram tidigare undersökningar som visar att det tar mellan fem och sju år för en nyanländ läkare att få svensk legitimation.

Dessutom hänvisar man till Riksrevisionens beräkningar som visar att tidigareläggningar av anställningar inom kvalificerade yrken för personer med utländsk utbildning ger betydande ekonomiska vinster.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 september 2018.

Läkartidningen har tidigare uppmärksammat att Arbetsförmedlingen nyligen beviljat fem miljoner kronor till projekt där Sveriges läkarförbund är delaktigt. Tanken med dessa projekt är bland annat att underlätta vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU/EES.

Läs också:

Fem miljoner till projekt för utländska läkare