Lars-Erik Engberg från revisionsfirman Moore Stephens Allegretto är Läkarförbundets auktoriserade revisor. Foto: Carolina Byrmo

Det var en häpen fullmäktigeförsamling som fick lyssna till vad Läkarförbundets auktoriserade revisor Lars-Erik Engberg från revisionsfirman Moore Stephens Allegretto hade att säga. Så här löd hans anförande:

Revisionsberättelsen på rim kan kanske låta lite pretto
men inte om man kommer från Moore Stephens Allegretto
Vi är nya i ett förbund från nittonhundratre
i en värld när normer och kulturer ändras gäller det att hänga med
Det krävs tid och reflexion när historiska självklarheter helt plötsligt blir nej
saker som historiskt gått bra inte längre är okej
Ledningen förefaller vara följsam till dagens nya trender
har vänt på många stenar och sett till att saker händer
Med nya ögon har vi ställt tusen och åter tusen frågor
förmodligen betraktas vi som sommarens värsta plågor
Men vi har mötts med ödmjukhet, förståelse och väldigt positiva attityder
är något fel så rättas det – ingen prestige, inga plattityder
Revisorerna har granskat siffror, interna kontroller och demokratiska processer
Hur genomförs besluten, finns det några olämpliga excesser?
Vi stöttar er att skapa stramhet och kontroll
Det finns en löpsedelsrisk överallt, hoten kommer från alla håll
Vi har granskat förbundets tillämpning av redovisningsprinciper,
ja, det handlar om rättvisande finansiella rapporter som människor begriper
Vi har granskat och gett råd till cirkusens artister
Vi hjälper till att slipa bort eventuella små brister
så årsredovisningen ger en rättvisande bild till hands
Därför tillstyrker vi att fullmäktigemötet fastställer resultatet och balans
Styrelsen har styrt sin skuta mellan alla grynnor, alla skär
navigerat väl och långsiktigt, och nu så är vi här
En besättning, ett team med artister och Heidi framme i fören
Nu tillstyrker vi ansvarsfrihet för styrelsen och cirkus… nej förbundsdirektören!

Till ljudet av fullmäktigemötets längsta och hjärtligaste applåd lämnade Lars-Erik Engberg talarstolen. Fullmäktige beslutade därefter enhälligt att bevilja förbundsstyrelsen och förbundsdirektören ansvarsfrihet.